Skip navigation. Till innehållet..
Tornfalken Text - Internetmarknadsföring, webbtexter, design och tillgänglighet för alla sedan 1995.

Webbpublicering

Om webbpublicering med kvalitet

Internet är innehåll. Och innehåll är i första hand text. Det är sällan man besöker en webbplats bara för att titta på bilderna. Detta ställer höga krav på hur texterna tas fram och redigeras.

Ingen tidskriftsredaktör skulle drömma om att publicera en artikel utan en ordentlig redaktionell bearbetning. Så är det alltför ofta på webben. Här hittar man slarviga texter med stavfel, dålig grammatik och vad värre är, ogenomtänkt och reklaminfluerat innehåll.

Texter ska skrivas för läsarna och inte för företagsledningen, som ju uppenbarligen ändå inte läser dem. Besökarna vill inte läsa om hur förträffligt företaget är och vilken ledande position man har. Läsaren söker och vill finna relevant information. Finns det inte går man snabbt vidare.

Tyvärr ser många företagsledningar fortfarande webbplatsen som något som visserligen är bra att ha, men som inte är affärsavgörande. Därför tillsätter man medarbetare med otillräckliga befogenheter, ansvar och budget för uppgiften.

Jag tror att detta kommer att förändras snart.

Alltfler företag kommer under året att inse att webbplatsen med innehåll är en värdefull tillgång. En affärsavgörande tillgång som kräver kompetens och disciplin.

Vi kommer att få se företag som utser webbansvariga med verkliga och redaktörslika befogenheter. Man kommer att ha redaktioner som beställer och bearbetar material. Man kommer att kräva kvalitet av skribenterna och att de levererar i tid.

Skribenter som behärskar konsten att skriva för både läsare och söktjänster kommer att premieras. Höga krav kommer att ställas på förmågan att skriva relevant metadata. Särskilt gäller detta nyckelord, som skribenten ska kunna analysera och ta fram innan texten skrivs. Texten ska sedan baseras på dessa.

Man kommer att sluta att betrakta webbplatsen som enbart en IT-funktion och se den som ett viktigt inslag i företagets kunddialog. Intresset för CRM, dvs ett kundorienterat synsätt, kommer att åter öka och i det sammanhanget är webbplatsen central.

Har du synpunkter eller invändningar? Skriv en rad!.